May 3, 2019

EMP501-rekonsiliasies

Die aanvangsdatum van die 2019-seisoen vir indiening van die jaarlikse EMP501-rekonsiliasies is deur die Suid-Afrikaanse Inkomstediens (SAID) uitgestel vanaf 1 April na 17 April 2019. Die […]
February 27, 2018

Odometer Reading – Claiming travel deductions

They’re also part of your tax returns If you’re a taxpayer who claims a travel deduction for work, we remind you to record those odometer readings […]
February 9, 2018

Income tax recoupments

In the ordinary course of business, assets used by taxpayers to conduct their trade are often written down over a number of years in the form […]
August 23, 2017

Dire provisional tax penalties on underestimation of income

Provisional taxpayers are generally those taxpayers who earn income from sources other than a salary. In other words, PAYE is not deducted from these other sources […]
March 4, 2016

Skenkings

Of jy nou daaraan dink om jou seun finansieel te help om sy eerste eiendom te koop of om geld te skenk aan ‘n verdienstelike saak, […]
March 4, 2016

Die implikasies van boedelbelasting

Boedelbelasting word, kragtens die Wet op Boedelbelasting, gehef op die belasbare waarde van die boedel. Die algemene reël is dat indien die belastingbetaler gewoonlik in Suid-Afrika […]
July 19, 2013

Personeel verwikkelinge

JP Theart is oorgeplaas na ons Malmesbury kantoor waar hy die rol as assistent bestuurder van die rekeningkundige span daar sal vervul. Kobus van der Walt […]
July 19, 2013

Administrasie wat gepaard gaan met salarisse en/of lone

Indien u enige werknemers in u diens het (ingesluit tydelike werkers en lede van BK’s of direkteure van maatskappye), wil ons graag die volgende registrasie- en […]
July 19, 2013

Voorlopige Belasting : Bepaling van Belasbare Inkomste

Voorlopige belastingpligtiges moet vir elke voorlopige belasting periode ‘n raming van die totale belasbare inkomste vir daardie spesifieke belastingjaar indien. Indien die raming meer as R1 […]