January 30, 2017

Finansiële bystand aan direkteure

Die leen van geld deur ‘n maatskappy aan sy direkteure mag nie so ‘n eenvoudige  proses wees as wat dit aanvanklik voorkom nie – selfs nie […]
November 28, 2016

SAID betalingsopsies en reëls

Die doel van die voorgeskrewe betalingsreëls is om te verseker dat betalings aan die SAID aan die korrekte belastingrekening van die belastingbetaler toegeken word. As hierdie […]
June 29, 2016

Finansiële ondersteuning deur maatskappye vir die uitreiking van aandele

Artikel 38 van die Maatskappywet 61 van 1973 (nou herroep) het ‘n verbod geplaas op die uitreiking  van aandele deur maatskappye aan voornemende aandeelhouers teen ‘n […]
May 12, 2016

Finansiële risikobestuur vir u klein besigheid: Weet u wat om te doen?

Is dit werklik nodig om te weet hoe om finansiële risiko te bestuur? Die antwoord is ‘n besliste “Ja!” Dit kan die verskil beteken tussen ‘n […]
May 12, 2016

Indien van finansiële state of finansiële aanspreeklikheid bylae

Daar word vanaf 1 Mei 2011 van alle Maatskappye en Beslote Korporasies verwag om te voldoen aan die bepalings van die Maatskappy Wet, 71 van 2008, […]