May 19, 2015

Belastingkoerse 2015/2016

Inkomstebelastingkoerse vir die 2015/2016 jaar is vir individue en trusts met 1% verhoog vir alle belastingskale bo 18%.  Daar was ook ‘n styging in hereregte koerse. […]
August 14, 2014

Is u vergoedingskommissaris sake op datum?

Enige werkgewer wat 1 of meer werknemers in diens neem moet registreer by Departement van Arbeid vir vergoedingskommissaris, om voorsiening te maak vir ongeskiktheid as gevolg […]
April 9, 2014

Begroting 2014/2015

Die 2014 begrotingstoespraak is deur die minister van finansies, Pravin Gordhan, gelewer op 26 Februarie 2014. Hieronder is drie skakels na SARS se webtuiste vir meer […]
April 9, 2014

Reistoelae en die belastinghantering daarvan

‘n Reistoelaag is ‘n bedrag betaal as vergoeding of voorsiening aan ‘n werknemer vir reiskostes aangegaan ten opsigte van besigheidsdoeleindes. ‘n Reistoelaag is ‘n toelaag of […]
May 6, 2013

Belasting op trusts

Die minister van Finansies het by die begrotingsrede aangekondig dat daar beoog word om die deurvloei beginsel by trusts te skrap. Die deurvloei beginsel beteken dat […]
May 6, 2013

BTW hantering van voer verkope

Alhoewel die verkoop van voer aan ‘n landbou produsent as ‘n norm in die praktyk as nulkoers verkope teboekgestel word, kan die verkoop van voer slegs […]
May 6, 2013

Leerlingooreenkoms toelaag: Belastingaftrekking vir werkgewers wat werknemers onder leerlingskappe/vakmanskappe aanstel.

Artikel 12H van die Inkomstebelastingwet bied aan werkgewers ‘n toelaag genaamd die “Leerlingooreenkoms Toelaag” vir werknemers wat onder vakleerling-kontrakte of leerlingskappe aangestel word. Die doel van die […]
March 27, 2013

Vergoedingskommissaris: Opgawe van verdienste 2012/2013

Die sperdatum vir die Opgawe van verdienste (WAs 8) wat alle werkgewers jaarliks moet indien by Departement van Arbeid is verleng na 30 April 2013 vir […]
March 27, 2013

IRP5 rekonsiliasie: Februarie 2013

Die sperdatum vir IRP5 rekonsiliasie vir Maart 2012 – Februarie 2013 is 31 Mei 2013.  Alle werkgewers wat van ons diens gebruik wil maak om die […]