November 1, 2019

Die belangrikheid van belastingbeplanning

Belastingbeplanning is noodsaaklik om te verseker dat jou welverdiende Rande, binne alle wette en regulasies van die Suid-Afrikaanse Inkomstediens en die Inkomstebelastingwet, te rek vir die […]
April 23, 2019

Jou lewende hawe voer Jan Taks

Die gesegde lui, daar is net twee dinge in die lewe wat seker is: die dood en belasting. Die twee loop dikwels hand-aan-hand en beide is […]
October 25, 2016

Belastingseisoen 2016: Sperdatum vir nie-voorlopige belastingbetalers

Heelparty van ons kliënte is nie vir voorlopige belasting geregistreer nie en daar word ook nie van hulle verwag om só geregistreer te wees nie. Hierdie […]
October 25, 2016

Voldoening aan dividendbelasting-vereistes

Ons kliënte is daarvan bewus dat dividendbelasting reeds met ingang 1 April 2012 die ou Sekondêre Belasting op Maatskappye (SBM) vervang het. SBM was, kortliks gestel, […]
September 20, 2016

Belastingboetes: boetes vir onderskatting

 KRAGTENS  DIE WET OP BELASTINGADMINISTRASIE Die Wet op Belastingadministrasie, 28 van 2011, het die idee van “boetes vir onderskatting” wat op ‘n persentasie-gebaseerde metode gehef word, […]
March 4, 2016

Die implikasies van boedelbelasting

Boedelbelasting word, kragtens die Wet op Boedelbelasting, gehef op die belasbare waarde van die boedel. Die algemene reël is dat indien die belastingbetaler gewoonlik in Suid-Afrika […]
November 13, 2014

“ETI” Terugbetalingsproses

Die “Employment Tax Incentive Act” en die konsep-wysigings aan die wet in terme van die “Draft Taxation Laws Amendment Bill, 2014”, maak voorsiening vir die instelling […]
August 14, 2014

Belastingaansporing vir indiensneming

Soos reeds berig in ons vorige nuusbrief kan werkgewers nou kwalifiseer om ‘n belastingaansporing vir indiensneming te eis. Om weer die volledige artikel soos vervat in […]
August 14, 2014

Donasies

Vir ‘n donasie om as belastingaftrekking te kwalifiseer, moet dit aan die volgende vereistes voldoen: Die donasie moet aan ‘n openbare weldaadsorganisasie of ander goedgekeurde organisasie […]