May 19, 2015

‘n Paar veranderinge wat werkgewers raak

‘n Paar veranderinge wat werkgewers raak is onlangs deur SARS en Departement van Arbeid aangekondig. Inkomsteversekering polisse  Vanaf 1 Maart 2015 is die bydrae wat ‘n […]
May 19, 2015

Wysigingswet op Arbeidsverhoudinge, 2014

Die Wysigingswet op Arbeidsverhoudinge is onlangs uitgereik en het effektief 1 Januarie 2015 in werking getree. Ons lig net ‘n paar punte uit wat moontlik ‘n […]