February 11, 2013

Geregistreerde adresse van maatskappye

Die nuwe maatskappywet vereis dat elke maatskappy ten minste een kantoor in die Republiek moet hê en dat dié adres geregistreer moet word by die registrateur. […]
February 11, 2013

2013

Die nuwe jaar is reeds goed aan die gang en ons wil graag al ons kliënte en personeel voorspoed toewens vir die res van jaar. Ons […]
February 11, 2013

Huweliksklokkies lui

Die huweliksklokkies het in Desember gelui vir twee van ons personeellede. Baie geluk aan Charl en Coreen van Rhyn wat op 19 Desember 2012 getroud is […]
February 11, 2013

Voorlopige belasting: 28 Februarie 2013

Alle entiteite met Februarie jaareindes moet teen 28 Februarie 2013 ‘n tweede voorlopige belasting betaling maak vir die 2013 jaar van aanslag. Indien u belasbare inkomste […]
February 11, 2013

Maatskappye: Memorandum van Inkorporasie

Die Maatskappywet No 71 van 2008 het op 1 Mei 2011 in werking getree. Alle maatskappye behoort hul Memorandum van Inkorporasie (MOI) aan te pas om […]