March 27, 2013

Vergoedingskommissaris: Opgawe van verdienste 2012/2013

Die sperdatum vir die Opgawe van verdienste (WAs 8) wat alle werkgewers jaarliks moet indien by Departement van Arbeid is verleng na 30 April 2013 vir […]
March 27, 2013

IRP5 rekonsiliasie: Februarie 2013

Die sperdatum vir IRP5 rekonsiliasie vir Maart 2012 – Februarie 2013 is 31 Mei 2013.  Alle werkgewers wat van ons diens gebruik wil maak om die […]