May 6, 2013

Personeel

Ons wil graag vir Jolanda en Jacques wat op 23 Maart 2013 getroud is geluk wens. Alle voorspoed vir die toekoms!
May 6, 2013

Belasting op trusts

Die minister van Finansies het by die begrotingsrede aangekondig dat daar beoog word om die deurvloei beginsel by trusts te skrap. Die deurvloei beginsel beteken dat […]
May 6, 2013

BTW hantering van voer verkope

Alhoewel die verkoop van voer aan ‘n landbou produsent as ‘n norm in die praktyk as nulkoers verkope teboekgestel word, kan die verkoop van voer slegs […]
May 6, 2013

Leerlingooreenkoms toelaag: Belastingaftrekking vir werkgewers wat werknemers onder leerlingskappe/vakmanskappe aanstel.

Artikel 12H van die Inkomstebelastingwet bied aan werkgewers ‘n toelaag genaamd die “Leerlingooreenkoms Toelaag” vir werknemers wat onder vakleerling-kontrakte of leerlingskappe aangestel word. Die doel van die […]