July 19, 2013

Personeel verwikkelinge

JP Theart is oorgeplaas na ons Malmesbury kantoor waar hy die rol as assistent bestuurder van die rekeningkundige span daar sal vervul. Kobus van der Walt […]
July 19, 2013

Administrasie wat gepaard gaan met salarisse en/of lone

Indien u enige werknemers in u diens het (ingesluit tydelike werkers en lede van BK’s of direkteure van maatskappye), wil ons graag die volgende registrasie- en […]
July 19, 2013

Voorlopige Belasting : Bepaling van Belasbare Inkomste

Voorlopige belastingpligtiges moet vir elke voorlopige belasting periode ‘n raming van die totale belasbare inkomste vir daardie spesifieke belastingjaar indien. Indien die raming meer as R1 […]
July 19, 2013

Die IT14SD – “Supplementary Declaration”

Die volgende dokumentasie word benodig vir die voltooiing van die IT14SD vorm: – Inkomstebelastingopgawe (IT14) – BTW Opgawes (VAT201) – EMP201 en/of EMP501 Opgawes – Doeane […]