August 14, 2014

Personeel nuusbrokkies

JP Theart, wat die laaste jaar bestuurder in Malmesbury kantoor was, verlaat ons ongelukkig einde Aug 2014.  JP, het sy klerkskap in Moorreesburg gedoen en was […]
August 14, 2014

Belastingaansporing vir indiensneming

Soos reeds berig in ons vorige nuusbrief kan werkgewers nou kwalifiseer om ‘n belastingaansporing vir indiensneming te eis. Om weer die volledige artikel soos vervat in […]
August 14, 2014

Donasies

Vir ‘n donasie om as belastingaftrekking te kwalifiseer, moet dit aan die volgende vereistes voldoen: Die donasie moet aan ‘n openbare weldaadsorganisasie of ander goedgekeurde organisasie […]
August 14, 2014

Is u vergoedingskommissaris sake op datum?

Enige werkgewer wat 1 of meer werknemers in diens neem moet registreer by Departement van Arbeid vir vergoedingskommissaris, om voorsiening te maak vir ongeskiktheid as gevolg […]