April 28, 2016

Personeel nuusbrokkies

Nuwe aanstellings: Jené Kapp en Nicole Titus het beide gedurende April 2016 by ons aangesluit. Jené is aangestel by die salarisafdeling van die Ceres kantoor en […]
April 26, 2016

Employer annual reconciliation: DEADLINE – 31 MAY 2016

Employers are required to submit an annual as well as an interim PAYE reconciliation (EMP501) to SARS. The deadline for submitting the annual PAYE reconciliation for […]
April 26, 2016

Compensation commissioner returns: DEADLINE – 31 MAY 2016

The Department of Labour has announced that the 2015/2016 submissions will open on 1 April 2016 until 31 May 2016. Employers are required to submit a […]
April 26, 2016

LBS rekonsiliasies: SPERDATUM – 31 MEI 2016

Elke werkgewer is verplig om ‘n jaarlikse sowel as ‘n interim LBS rekonsiliasie (EMP501) in te dien by die SAID. Die sperdatum vir die jaarlikse LBS […]
April 26, 2016

Vergoedingskommissaris opgawes: SPERDATUM – 31 MEI 2016

Die Departement van Arbeid het aangekondig dat die 2015/2016 opgawes ingedien kan word vanaf 1 April 2016 tot 31 Mei 2016. Enige werkgewer, soos gedefinieer word, […]