September 21, 2016

A step by step guide to UIF claims

Alice recently lost her job. She is feeling very despondent since she has no income to provide for her family and cover her monthly expenses. She […]
September 20, 2016

Belastingboetes: boetes vir onderskatting

 KRAGTENS  DIE WET OP BELASTINGADMINISTRASIE Die Wet op Belastingadministrasie, 28 van 2011, het die idee van “boetes vir onderskatting” wat op ‘n persentasie-gebaseerde metode gehef word, […]
September 20, 2016

Die besigheid se lewe ná afsterwe

Stel jou jou besigheid voor as jy of ‘n sleutel-uitvoerende beampte onverwags te sterwe sou kom. Mense praat nie graag oor die dood nie en dis […]
September 20, 2016

Salary sacrifice schemes – latest judgment by The Supreme Court of Appeal

Salary sacrifice schemes are popular in practice.  Typically, they involve employers paying a decreased salary to their employees, with an added fringe benefit to make up […]
September 20, 2016

Personeel nuusbrokkies

Nuwe aanstellings: Samantha Johnson en Kelsey du Preez het beide gedurende Julie 2016 by ons aangesluit. Samantha is aangestel in die rekeningkundige afdeling in die Ceres […]