June 5, 2018

Tax deductions against salary earnings

Our clients who earn only a salary will know that very few tax deductions are available against salary income for income tax purposes and whereby they […]
June 5, 2018

What should you consider when investing in a business

You have worked hard for many years, and have finally saved enough funds and mustered the courage to take the big leap that you have been […]
June 5, 2018

Korporatiewe Beheer – Naamsveranderinge

Dit staan ʼn maatskappy of beslote korporasie vry om sy naam te verander indien verkies. Vir maatskappye sal die naamsverandering ʼn spesiale besluit tot gevolg hê […]
June 5, 2018

Omheining van verliese (artikel 20A) vir natuurlike persone

Artikel 20A het met ingang van 1 Maart 2004 in werking getree. Hierdie artikel handel oor die omheiningsbepalings wat verhoed dat natuurlike persone hul belasbare inkomste […]