News

‘n Paar veranderinge wat werkgewers raak

‘n Paar veranderinge wat werkgewers raak is onlangs deur SARS en Departement van Arbeid aangekondig.

Inkomsteversekering polisse 

Vanaf 1 Maart 2015 is die bydrae wat ‘n werknemer maak tot ‘n polis t.o.v. inkomsteversekering of ongeskiktheidsdekking nie meer aftrekbaar vir inkomstebelasting nie en sal uitbetaling van so polis ook vrygestel wees van inkomstebelasting.

Verseker dus dat u salarisstelsel korrek opgestel is om nie meer hierdie aftrekking as ‘n belastingaftrekbare aftrekking te definieer nie.

Employment tax incentive (ETI)

“Employment Tax Incentive (ETI)” of sogenaamde jeugsubsidie is reeds vanaf 1 Januarie 2014 in werking.  Vir meer inligting hieroor verwys na :

http://www.fourieobergdebruyn.co.za/Blog/?p=328
en/of  http://www.sars.gov.za/TaxTypes/PAYE/ETI/Pages/default.aspx

Indien u reeds vertroud is met die begrip en gebruik maak van die aansporingskema, neem net kennis dat vanaf 1 Maart 2015 160 uur beskou word as ‘n volle maand vir ETI doeleindes.  Indien ‘n werknemer minder as 160 uur in ‘n betrokke maand werk moet die loon opgeskaal word om te bepaal of die persoon wel kwalifiseer vir ETI en moet die ETI bedrag ook bereken word deur die verdienste te vermenigvuldig met ‘n faktor van werklike ure gewerk tot 160 uur.

Minimum loon : Boerdery

Die minimum loon vir werknemers in die boerdery-bedryf is verhoog vanaf 1 Maart 2015 en van toepassing tot 29 Februarie 2016:

Maandeliks : R 2 606.78 (voorheen R 2 420.41)

Weekliks :      R    601.61 (voorheen R    558.60)

Uurliks:           R      13.37 (voorheen R      12.41)

Hierdie artikel is ‘n algemene inligtingstuk en moet nie gebruik of staatgemaak word op as professionele advies nie. Geen aanspreeklikheid kan aanvaar word vir enige foute of weglatings of vir enige verlies of skade wat voortspruit uit vertroue op enige inligting hierin nie. Kontak altyd jou finansiële adviseur vir spesifieke en gedetailleerde advies.