May 3, 2019

EMP501-rekonsiliasies

Die aanvangsdatum van die 2019-seisoen vir indiening van die jaarlikse EMP501-rekonsiliasies is deur die Suid-Afrikaanse Inkomstediens (SAID) uitgestel vanaf 1 April na 17 April 2019. Die […]
January 15, 2019

Wenke om geregistreerde besonderhede op datum te hou

Voordat u jaarlikse opgawe voltooi word, is dit belangrik om seker te maak dat kontak-, adres-, bank- en openbare offisiersbesonderhede van die entiteit (hetsy vir ’n […]
November 16, 2018

Wenke om geregistreerde besonderhede op datum te hou

Voordat u jaarlikse opgawe voltooi word, is dit belangrik om seker te maak dat kontak-, adres-, bank- en openbare offisiersbesonderhede van die entiteit (hetsy vir ’n […]
May 9, 2018

Belastingskuld en afbetalingsooreenkomste

Om by iemand in die rooi te wees is vir meeste ’n onaangename ervaring, veral as die skuldeiser die Suid-Afrikaanse Inkomstediens (die SAID) is.Omstandighede lei egter […]
November 28, 2016

SAID betalingsopsies en reëls

Die doel van die voorgeskrewe betalingsreëls is om te verseker dat betalings aan die SAID aan die korrekte belastingrekening van die belastingbetaler toegeken word. As hierdie […]